VIP studiju kurss

Kopš 2017. gada pavasara semestra RTU Dizaina fabrika, sadarbībā ar Georgia Institute of Technology (Atlanta, ASV) un vēl 20 augstskolām, īsteno studiju kursu “Vertikāli integrēts projekts” (VIP).

VIP studiju kursa ietvaros tiek atlasītas starpdisciplināras studentu komandas, lai pētnieka vadībā pakāpeniski attīstītu kādu izaicinošu ilgtermiņa pētniecības projektu. Katru komandu veido vismaz 3 dažādu studiju virzienu studenti, no 1.kursa līdz pat doktorantūras studentiem.

Studiju kursu īsteno RTU Dizaina fabrika, sadarbībā ar dažādu RTU institūtu pētniekiem:

Pētniecības jomas Projekta tēma Pētnieks
Robotika, mākslīgais intelekts, daudzaģentu sistēmas Daudzu robotu pielietojumi lauksaimniecībā Agris Ņikitenko
Ķīmijas tehnoloģija, inženiertehnikas dizains, ražošanas tehnoloģijas Nepārtrauktas darbības nanodaļiņu sintēzes reaktors Jānis Ločs
Lietu internets, bezvadu sakaru sistēmas, M2M tehnoloģijas Sensoru tīkli viedo pilsētu risinājumiem Jurģis Poriņš
Biomedicīnas inženierzinātne Viedā tekstila sensori un to pielietojumi sportā un medicīnā Aleksejs Kataševs

2017. gada rudens semestrī tiek izstrādāta uzlabota metodoloģija kursa īstenošanai, un kursu turpināsim īstenot no 2018. gada pavasara semestra.

Kursa ietvaros studenti:

  • Strādā pētniecības grupā, apvienojot teoriju un praksi
  • Darbojas komandās kopā ar studentiem no citiem studiju virzieniem
  • Gūst pieredzi gan pētniecībā, gan prototipēšanas un projektu darbā

VIP ir reģistrēts kā C daļas studiju kurss, kods: VIP001.
Par sekmīgu novērtējumu semestrī tiek piešķirti 2 kredītpunkti.

Pirmo nodarbību laikā tiek iepazīta kursa gaita, projektu tēmas, un noris komandu veidošana. Uz iepazīšanās nodarbībām aicinām pieteikties visus interesentus!

Savu dalību kursā jāapstiprina pēc ievadnodarbību norises. Pieteikšanās uz kursu tiks atkal atvērta 2017. gada novembra beigās. Ar jautājumiem par VIP studiju kursu aicinām vērsties pie: liga.efeja@rtu.lv.